หมดยุคเก่า เข้าสู่ยุคประสิทธิภาพใหม่... ในการกำจัดปลวก

Bug people คือบริษัทกำจัดปลวก ที่การันตีบริการกำจัดปลวกแบบตายยกรัง

Bug people บริษัทกำจัดปลวก ที่การันตีบริการกำจัดปลวกแบบตายยกรัง โดยใช้ระบบกำจัดปลวก Exterra เป็นกำจัดปลวกระบบเหยื่อที่มีศักยภาพให้ผลในการล่มสลายรังปลวกแบบเบ็ดเสร็จทั้งรัง ระบบกำจัดปลวก Exterra เป็นสารกลุ่มออกฤทธิ์ช้า จึงไม่ทำให้ปลวกตายทันที เป็นผลให้ไม่เกิดการเปลี่ยนเส้นทางการออกหาอาหาร ดังนั้นความเสียหายจึงไม่กระจายเพิ่มไปทั่วอาคารสถานที่ ระบบกำจัดปลวก Exterra ถูกออกแบบมาจัดการกับปลวกในที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ธุรกิจ ด้วยบริการกำจัดปลวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับผู้คน ไม่มีผลกระทบต่อผู้คน, สัตว์เลี้ยง, หรือสิ่งแวดล้อม

 

 

 สำรวจ และให้คำปรึกษาฟรี บริการกำจัดปลวก กำจัดปลวกระบบเหยื่อ กำจัดปลวก Exterra

บริการกำจัดแมลงรำคาญ กำจัดยุง กำจัดหนู ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อทุกชีวิตในที่อยู่อาศัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-941-4303-4

  

 

 

เข้าสู่ยุคประสิทธิภาพใหม่ในการดูแลปัญหาปลวกใต้ดินด้วยการกำจัดปลวกระบบเหยื่อ

กำจัดปลวก
กำจัดปลวก Exterra
กำจัดปลวกระบบเหยื่อ

 สำรวจ และให้คำปรึกษาฟรี บริการกำจัดปลวก กำจัดปลวกระบบเหยื่อ กำจัดปลวก Exterra

บริการกำจัดแมลงรำคาญ กำจัดยุง กำจัดหนู ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อทุกชีวิตในที่อยู่อาศัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-941-4303-4

  

 

Termite Solution | มาตรฐานระดับสากลของการกำจัดปลวกระบบเหยื่อ

ปลวกเป็นปัญหาที่ร้ายแรงสำหรับบ้านหลาย ๆ แห่งทั่วโลก ปลวกสามารถทำลายโครงสร้างของบ้าน และสร้างความเสียหายได้มากมาย การควบคุมปลวกเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ หนึ่งในระบบกำจัดปลวกที่ได้รับความนิยม และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายคือ การกำจัดปลวกระบบเหยื่อ อย่างระบบกำจัดปลวก Exterra ซึ่งเป็นวิธีการใช้เหยื่อในการกำจัดปลวก 

Bug people บริษัทกำจัดปลวก ที่การันตีบริการกำจัดปลวกแบบตายยกรัง ใช้ระบบกำจัดปลวก Exterra เป็นระบบที่ใช้เหยื่อในการกำจัดปลวกโดยเฉพาะ ระบบกำจัดปลวก Exterra นี้มีการทำงานโดยเหยื่อจะถูกติดตั้งในที่ที่มีการเคลื่อนไหวของปลวก โดยปลวกจะกินเหยื่อ และนำกลับไปในรัง หลังจากนั้นBug people บริษัทกำจัดปลวกจะตรวจสอบ และเปลี่ยนเหยื่อใหม่ทำให้ปลวกตายทั้งรัง ระบบกำจัดปลวก Exterra ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น กล่องเหยื่อที่มีอาหารเป็นส่วนผสม โครงร่างเหยื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเหยื่อ ซึ่งออกซิเจนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้ระบบกำจัดปลวก Exterra มีประสิทธิภาพ

การใช้ระบบกำจัดปลวก Exterra มีความสำคัญ และประโยชน์หลายด้านที่ควรพิจารณา ดังนี้:

Non-disruptive to property: การใช้ระบบกำจัดปลวก Exterra จะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งก่อสร้างของบ้าน ไม่จำเป็นต้องเจาะเสา หรือกระทบกับโครงสร้าง
Environmentally friendly: ระบบกำจัดปลวก Exterra เป็นวิธีการกำจัดปลวกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เนื่องจากไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลง
Targets termite colonies directly: การใช้การกำจัดปลวกระบบเหยื่อทำให้ปลวกสามารถเข้าไปกิน และนำกลับไปในรัง ซึ่งกระทบต่อวงจรชีวิตของปลวกได้โดยตรง

การป้องกันการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

1. ระยะก่อนปลูกสร้าง และระหว่างการปลูกสร้าง: จะมีการดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในดินภายใต้อาคาร เพื่อสร้างให้ชั้นดินเป็นพิษก่อนการปูพื้นหรือเทคอนกรีต (Soil Treatment)

2. การป้องกัน และกำจัดปลวกสำหรับอาคารที่ปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ด้วยความรุนแรงของการเข้าทำลายของปลวกที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก 

ดังนั้นเทคโนโลยีกำจัดปลวก Exterra ที่ Bug people บริษัทกำจัดปลวก ให้บริการเป็นกำจัดปลวกระบบเหยื่อที่มีศักยภาพให้ผลในการล่มสลายรังปลวกแบบเบ็ดเสร็จทั้งรัง จึงได้รับการคิดค้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางการออกหาอาหารของปลวก กำจัด และป้องกันอาคารบ้านเรือนจากการบุกรุกของปลวกรังใหม่ต่อไปในอนาคต

 

เข้าสู่ยุคประสิทธิภาพใหม่ในการดูแลปัญหาปลวกใต้ดินด้วยการกำจัดปลวกระบบเหยื่อ

  • ล่มสลายรังปลวกได้เบ็ดเสร็จทั้งรัง ด้วยการใช้สารออกฤทธิ์ในเหยื่อกำจัดปลวกที่ให้ผลยับยั้งขบวนการลอกคราบของปลวก (Insect Growth Regulator)
  • เหยื่อกำจัดปลวกเป็นสารกลุ่มออกฤทธิ์ช้า จึงไม่ทำให้ปลวกตายทันทีเป็นผลให้ไม่เกิดการเปลี่ยนเส้นทางการออกหาอาหาร ดังนั้นความเสียหายจึงไม่กระจายเพิ่มไปทั่วอาคารสถานที่
  • ไม่ต้องเจาะพื้น ผนังภายในอาคารให้เสียหาย
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสัตว์เลือดอุ่น
  • ไม่มีกลิ่นเหม็น

 

การป้องกัน และกำจัดปัญหาปลวกไม้ชื้น | กำจัดปลวกสวน

ปลวกไม้ชื้น หรือที่เรียกกันว่าปลวกสวน มักจะชอบกัดกินไม้ที่มีความชื้นสูง และรังของมันจะอยู่ไม่ลึกมากเมื่อเทียบกับรังของปลวกใต้ดิน ในกรณีที่พบการเข้าทำลายของปลวกสวน จะดำเนินการสเปรย์สารเคมีกำจัดปลวกเบาบาง เพื่อกำจัดปลวก และบรรเทาปัญหา เนื่องจากปลวกสวนยังมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์วิทยา และช่วยผลิตจุลินทรีย์ในดิน จึงไม่มีความจำเป็นต้องล่มรังของมัน

Visitors: 39,162