Bug People บริการกำจัดปลวก บริการกำจัดแมลง และบริการระบบกำจัดหนู

bug people วางนโยบายในการดำเนินงาน บริการกำจัดปลวก บริการกำจัดแมลง และบริการระบบกำจัดหนู
เพื่อประสิทธิภาพในการวัดผล โดยทีมนักวิชาการที่ผ่านการฝึกอบรม

บริการกำจัดปลวก
บริการกำจัดปลวกปลอดภัย
บริษัทกำจัดปลวก

 สำรวจ และให้คำปรึกษาฟรี บริการกำจัดปลวก กำจัดปลวกระบบเหยื่อ กำจัดปลวก Exterra

บริการกำจัดแมลงรำคาญ กำจัดยุง กำจัดหนู ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อทุกชีวิตในที่อยู่อาศัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-941-4303-4

  

 

Bug people วางนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อประสิทธิภาพในการวัดผล
บริการกำจัดปลวก บริการกำจัดแมลง และบริการระบบกำจัดหนู โดยทีมนักวิชาการที่ผ่านการฝึกอบรม


Our Approach

Integrated Pest Management as International Standard Implementation Concept 

 

บริการกำจัดแมลง

 

Bug people มุ่งเน้นดำเนินงานภายใต้แนวคิดของ Integrated Pest Management (IPM) ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เพื่อให้ผลการดำเนินการได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดปลวก และ ป้องกันปัญหาการบุกรุกของแมลง และสัตว์ฟันแทะ

Integrated Pest Management (IPM) คือ วิธีการจัดการเกี่ยวกับปัญหาแมลงต่าง ๆ ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่นำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงาน คือ...

 • ความเชี่ยวชาญ และความแม่นยำของนักวิชาการผู้เข้าปฏิบัติงาน 
 • IPM programs คือระบบผสมผสานเพื่อการกำจัด และป้องกันปัญหาแมลง ซึ่งอาศัยหลักในการศึกษาวงจรชีวิตของแมลง และสัตว์นั้น ๆ ผนวกกับการศึกษาพฤติกรรมการออกหาแหล่งอาหารต่าง ๆ ของมัน นักวิชาการจะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธีการกำจัดแมลง และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด
 

 สำรวจ และให้คำปรึกษาฟรี บริการกำจัดปลวก กำจัดปลวกระบบเหยื่อ กำจัดปลวก Exterra

บริการกำจัดแมลงรำคาญ กำจัดยุง กำจัดหนู ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อทุกชีวิตในที่อยู่อาศัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-941-4303-4

  

 

 

Our Teamwork

Bug people... working with expertise and experience

Service Team

bug people ปฏิบัติงานโดยทีมนักวิชาการที่จบการศึกษาทางด้านกีฏวิทยา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทำงานในสายงานระบบวางเหยื่อ และระบบผสมผสานโดยตรง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทีมบริการทุกคนจึงมีทักษะความรู้เฉพาะด้านในการสำรวจบ้าน หรืออาคารการกำจัดปลวก และการควบคุมปัญหาปลวก แมลงรำคาญ และการกำจัดหนู

ทีมนักวิชาการผู้ที่เข้าปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้องจาก...

 • กระทรวงสาธารณสุข ในหลักสูตร "ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างบริการกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข"
 • สมาคมผู้ประกอบการกิจการกำจัดแมลง หลักสูตรขั้นพื้นฐานในการป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ
 • หลักสูตรการกำจัด และป้องกันปัญหาปลวกใต้ดิน ด้วยระบบวางเหยื่อจากบริษัทผู้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีกำจัดปลวกระบบเหยื่อ
 • หลักสูตรการกำจัด และป้องกันปัญหาหนู ด้วยระบบวางเหยื่อจากบริษัทผู้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีกำจัดหนู
 

Management Team

บริหารงานโดยทีมบริหารที่มีประสบการณ์ในวงการบริการกำจัดแมลง มากกว่า 20 ปี

คุณวิภากร กิจวัฒนชัย (กรรมการผู้จัดการ)
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์ (BA) จาก Assumption University
 • จบการศึกษาปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (MBA) จาก Drake University, IOWA, USA
 • Post Graduate สาขา Graphic Design and Multimedia Design จาก Platt College, San Francisco, USA

ประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสารการตลาด และการตลาดจาก

 • OgilvyOne Worldwide (Thailand): CRM and Interactive Marketing
 • Firecracker Interactive Co., Ltd.: Web Site and E-business Solution
 • Innova Zone Co., Ltd.: CRM & Brand Activation
 • Marketing Communication Consulting to Dow AgroScience (Thailand) for Sentricon System in market-launching stage in year 2001 – 2003
 • Implemented full service and market channel development for Authorized Operator to Dow AgroScience from 2003 – 2007 in a position of Management Level.


ประสบการณ์ด้านงานบรรยายพิเศษ

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Brand Management, IMC in Action, and Advertising
 • วิทยากรพิเศษ บรรยายตามองค์กรต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ Brand Management, IMC in Action, and CRM อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ไทย การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • วิทยากรพิเศษภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: New Era of Pest Management Industry

ประวัติการฝึกอบรม

 • กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข”
 • สมาคมผู้ประกอบการกิจการบริการกำจัดแมลง หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ในการป้องกัน และกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะ
 • ISO 9001:2000
 • Rapid Solution Conferences in Australia
 • Pest Summit 2008 (Bangkok, Thailand) and 2010 (Bali, Indonesia)
 • TRG 8 Conference 2011 (Bangkok, Thailand)
 • Ensystex Inc (Thailand)
  • หลักสูตรการสำรวจอาคารภายใต้แนวคิด Integrated Pest Management (IPM)
  • หลักสูตรการกำจัด และป้องกัน ปัญหาปลวกใต้ดิน ด้วยระบบกำจัดปลวกระบบเหยื่อ กำจัดปลวก Exterra
  • หลักสูตรการกำจัด และป้องกันปัญหาแมลงรำคาญ
 • Bell Laboratories Inc.
  • หลักสูตรการสำรวจอาคาร การกำจัดหนู และป้องกันปัญหาหนู 
 • Dow AgroScience (Thailand) หลักสูตรการกำจัด และป้องกัน ปัญหาปลวกใต้ดิน ด้วยระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก sentricon
 
Visitors: 103,302