Bug People นิยามใหม่แห่งบริการกำจัดปลวก บริการกำจัดแมลง และบริการระบบกำจัดหนู

bug people วางนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อประสิทธิภาพในการวัดผล บริษัทกำจัดปลวก บริษัทกำจัดหนู บริษัทกำจัดแมลง
โดยทีมนักวิชาการที่ผ่านการฝึกอบรม

Our Mission
Always double standard to achieve the highest customer satistaction
bug people วางนโยบายในการดำเนินงาน ด้วยแนวคิดของ Integrated Pest Management โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


bug people วางนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อประสิทธิภาพในการวัดผล บริการกำจัดปลวก บริการกำจัดแมลง และบริการระบบกำจัดหนู โดยทีมนักวิชาการที่ผ่านการฝึกอบรม


Our Approach

Integrated Pest Management as International Standard Implementation Concept 

 

บริการกำจัดแมลง

 

bug people มุ่งเน้นดำเนินงานภายใต้แนวคิดของ Integrated Pest Management (IPM) ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เพื่อให้ผลการดำเนินการได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดและ ป้องกันปัญหาการบุกรุกของแมลงและสัตว์ฟันแทะ

Integrated Pest Management (IPM) คือ วิธีการจัดการเกี่ยวกับปัญหาแมลงต่าง ๆ ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหานั้นๆ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่นำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงาน คือ...

 • ความเชี่ยวชาญและความแม่นยำของนักวิชาการผู้เข้าปฏิบัติงาน 
 • IPM programs คือระบบผสมผสานเพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหาแมลงซึ่งอาศัยหลักในการศึกษาวงจรชีวิตของแมลง และสัตว์นั้นๆ ผนวกกับการศึกษาพฤติกรรมการออกหาแหล่งอาหารต่างๆ ของมัน นักวิชาการจะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธีการกำจัดแมลงและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด

 

Our Teamwork

bug people... working with expertise and experience

Service Team

bug people ปฏิบัติงานโดยทีมนักวิชาการที่จบการศึกษาทางด้านกีฏวิทยา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานในสายงานระบบวางเหยื่อและระบบผสมผสานโดยตรง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทีมบริการทุกคนจึงมีทักษะความรู้เฉพาะด้านในการสำรวจบ้านหรืออาคาร การกำจัดปลวกและการควบคุมปัญหาปลวก แมลงรำคาญและการกำจัดหนู

ทีมนักวิชาการผู้ที่เข้าปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้องจาก...

 • กระทรวงสาธารณสุข ในหลักสูตร "ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือ ทางสาธารณสุข"
 • สมาคมผู้ประกอบการกิจการกำจัดแมลง หลักสูตรขั้นพื้นฐานในการป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ
 • หลักสูตรการกำจัดและป้องกันปัญหาปลวกใต้ดิน ด้วยระบบวางเหยื่อจากบริษัทผู้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีกำจัดปลวกระบบเหยื่อ
 • หลักสูตรการกำจัดและป้องกันปัญหาหนู ด้วยระบบวางเหยื่อจากบริษัทผู้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีกำจัดหนู

Management Team

บริหารงานโดยทีมบริหารที่มีประสบการณ์ในวงการบริการกำจัดแมลง มากกว่า 20 ปี

คุณวิภากร กิจวัฒนชัย (กรรมการผู้จัดการ)
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์ (BA) จาก Assumption University
 • จบการศึกษาปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (MBA) จาก Drake University, IOWA, USA
 • Post Graduate สาขา Graphic Design and Multimedia Design จาก Platt College, San Francisco, USA

ประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสารการตลาดและการตลาดจาก

 • OgilvyOne Worldwide (Thailand): CRM and Interactive Marketing
 • Firecracker Interactive Co., Ltd.: Web Site and E-business Solution
 • Innova Zone Co., Ltd.: CRM & Brand Activation
 • Marketing Communication Consulting to Dow AgroScience (Thailand) for Sentricon System in market-launching stage in year 2001 – 2003
 • Implemented full service and market channel development for Authorized Operator to Dow AgroScience from 2003 – 2007 in a position of Management Level.

ประสบการณ์ด้านงานบรรยายพิเศษ

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Brand Management, IMC in Action, and Advertising
 • วิทยากรพิเศษ บรรยายตามองค์กรต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ Brand Management, IMC in Action, and CRM อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ไทย การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • วิทยากรพิเศษภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: New Era of Pest Management Industry

ประวัติการฝึกอบรม

 • กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและ สัตว์ฟันแทะในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข”
 • สมาคมผู้ประกอบการกิจการบริการกำจัดแมลง หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ในการป้องกันและกำจัดแมลงและ สัตว์ฟันแทะ
 • ISO 9001:2000
 • Rapid Solution Conferences in Australia
 • Pest Summit 2008 (Bangkok, Thailand) and 2010 (Bali, Indonesia)
 • TRG 8 Conference 2011 (Bangkok, Thailand)
 • Ensystex Inc (Thailand)
  • หลักสูตรการสำรวจอาคารภายใต้แนวคิด Integrated Pest Management (IPM)
  • หลักสูตรการกำจัดและป้องกัน ปัญหาปลวกใต้ดิน ด้วยระบบกำจัดปลวกระบบเหยื่อ กำจัดปลวก Exterra
  • หลักสูตรการกำจัดและป้องกันปัญหาแมลงรำคาญ
 • Bell Laboratories Inc.
  • หลักสูตรการสำรวจอาคาร การกำจัดหนูและป้องกันปัญหาหนู 
 • Dow AgroScience (Thailand) หลักสูตรการกำจัดและป้องกัน ปัญหาปลวกใต้ดิน ด้วยระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก sentricon
Visitors: 31,544