Bug People 

Definition of Environmental Friendly Pest Management

นิยามใหม่แห่งบริการกำจัดปลวก บริการกำจัดแมลง และบริการระบบกำจัดหนูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อประสิทธิภาพในการวัดผล บริษัทกำจัดปลวก บริษัทกำจัดหนู บริษัทกำจัดแมลง 
โดยทีมนักวิชาการที่ผ่านการฝึกอบรม

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว และมันเป็นสถานที่ที่เราสร้างความอบอุ่น และความปลอดภัยให้กับตัวเราเอง แต่บางครั้งบ้านของเราอาจมีปัญหาเกี่ยวกับแมลง ปลวก ยุง หรือหนู ที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญ และเสียหายต่อบ้านได้ ดังนั้นการใช้บริการกำจัดแมลง กำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ กำจัดยุง กำจัดหนู และสัตว์รบกวนเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของบ้านของคุณ

Bug People (Thailand Authorized Preferred Operator) ตัวแทนบริการอย่างเป็นทางการที่ได้รับแต่งตั้งจาก Ensystex Inc. (Headquarters in North Carolina, USA) เพื่อให้คำปรึกษา และบริการกำจัดปลวกใต้ดินด้วยการกำจัดปลวกระบบเหยื่อ Exterra Termite Bait System

Bug People คือหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงานของบริษัท มาเบล กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้บริการทางด้านการจัดการกำจัดปลวก กำจัดหนู กำจัดยุง โดยมีบริษัทคู่ค้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น Ensystex Inc. ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีกำจัดปลวกระบบเหยื่อ และสารเคมี บริการกำจัดแมลง และกำจัดยุง, Bell Laboratories Inc. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกำจัดหนู

Bug People มุ่งเน้นการให้บริการกำจัดปลวก กำจัดหนู กำจัดยุง และแมลงรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ผลิตภัณฑ์ และวิธีการที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูง พร้อมทีมงานกำจัดปลวก กำจัดหนู กำจัดยุงมืออาชีพที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี

 

บริการกำจัดแมลง
แมลงเป็นสัตว์ที่มาเยือนบ้านเราได้บ่อย มีหลายชนิดของแมลงที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญ และเสียหายแก่บ้านของเรา เช่น มด, ยุง, แมลงสาบ, แมลงปีกแข็ง และอื่น ๆ บริการกำจัดแมลงมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ และกำจัดแมลงเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องบ้านของคุณไม่ให้โดนบุกรุกโดยไม่ต้องมีสารเคมีที่อันตรายตกค้างในบ้านของคุณ

บริการกำจัดปลวก
ปลวกเป็นศัตรูที่อาจทำลายไม้ และโครงสร้างของบ้านได้ การระบาดของปลวกอาจทำให้คุณต้องเสียเงินในการซ่อมแซม และปรับปรุงบ้าน บริการกำจัดปลวกจะช่วยคุณป้องกัน และกำจัดปลวกให้ปลอดภัย โดยใช้วิธีการกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

บริการกำจัดยุง
ยุงเป็นแมลงพาหะที่สามารถนำโรคติดต่อให้กับคนได้ การควบคุมยุงเป็นเรื่องสำคัญในการปกป้องสุขภาพของครอบครัว บริการกำจัดยุงจะช่วยคุณกำจัดรังแมลงพาหะนี้ และป้องกันไม่ให้มันระบาดในบ้านของคุณ

บริการกำจัดหนู
หนูเป็นสัตว์ที่อาจทำให้คุณเสียหาย และสร้างความรำคาญในบ้าน การใช้บริการกำจัดหนูจะช่วยคุณควบคุมสถานการณ์นี้ และป้องกันไม่ให้หนูเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณ

 

คุณจึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรโดย Bug People เพื่อให้ที่พักอาศัยของคุณปราศจากการกวนใจของแมลงร้ายเหล่านี้ 

 

 

 สำรวจ และให้คำปรึกษาฟรี บริการกำจัดปลวก กำจัดปลวกระบบเหยื่อ กำจัดปลวก Exterra

บริการกำจัดแมลงรำคาญ กำจัดยุง กำจัดหนู ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อทุกชีวิตในที่อยู่อาศัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-941-4303-4

  

 

 

Our Services

 

Bug People สำรวจ และให้คำปรึกษาฟรี บริการกำจัดปลวก กำจัดปลวกระบบเหยื่อ กำจัดปลวก Exterra
บริการกำจัดแมลงรำคาญ กำจัดยุง กำจัดหนู ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อทุกชีวิตในที่อยู่อาศัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นิยามใหม่แห่งบริการกำจัดปลวก บริการกำจัดหนู บริการกำจัดแมลง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในยุคสมัยที่ธุรกิจบริการ และผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในธรุกิจผู้ให้บริการกำจัดปลวก บริการกำจัดหนู บริการกำจัดแมลงรำคาญ กำจัดยุง ก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่กำลังถูกจับตามองจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

เพราะอย่างที่เราล้วนทราบกันดีว่าในอดีตนั้นบริษัทกำจัดปลวก บริษัทกำจัดแมลง และบริษัทกำจัดหนู ส่วนใหญ่ล้วนมีการใช้สารเคมีที่สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วในการฉีดพ่นเพื่อกำจัดปลวกกันแทบทั้งสิ้น โดยถึงแม้ว่าสารเคมีเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการช่วยกำจัดยุง กำจัดหนู และกำจัดแมลงรบกวนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่สารเคมีเหล่านี้ก็นำมาซึ่งอันตรายต่อทั้งคน สัตว์ อีกทั้งยังก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้ แนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับการให้บริการกำจัดแมลง สัตว์รบกวน กำจัดปลวก กำจัดยุง กำจัดหนู จึงได้ถูกปรับเปลี่ยนไปสู่แนวคิดแบบใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การเป็นมากกว่าบริการกำจัดปลวก บริการกำจัดแมลงที่ไม่เพียงแต่ต้องการกำจัดปลวก แต่ยังจำเป็นที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับธรรมชาติเป็นสำคัญอีกด้วย

โดยที่ Bug People เราคือหนึ่งในบริษัทกำจัดปลวก กำจัดหนู กำจัดยุง ที่พร้อมตอบรับกับการกำหนดนิยามใหม่ในอุตสาหกรรมบริการกำจัดแมลง กำจัดยุง กำจัดปลวก อย่างสุดความสามารถ มุ่งเน้นดำเนินงานภายใต้แนวคิดของ Integrated Pest Management (IPM) ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เพื่อให้ผลการดำเนินการได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดปลวก และป้องกันปัญหาการบุกรุกของแมลง และสัตว์ฟันแทะ การันตีบริการกำจัดปลวกแบบตายยกรัง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุด

 


โทร. 02-941-4303-4

  

Visitors: 103,124