มาตรฐานระดับสากลของระบบเหยื่อการกำจัดหนู... เพื่อไม่ให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้

Bug people บริษัทกำจัดหนูที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานการสำรวจอาคาร เพื่อวางแนวทางการป้องกัน และกำจัดหนู

ระบบกำจัดหนูโดยบริษัทกำจัดหนู Bug People ใช้ระบบเหยื่อกำจัดหนูแบบควบคุม (Controlled rodenticide baiting system) ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง โดยใช้เหยื่อที่มีสารพิษสำหรับหนู แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง หนูจะกินเหยื่อ และตายภายในเวลาที่กำหนด

Bug people บริษัทกำจัดหนูที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานการสำรวจอาคาร เพื่อวางแนวทางการป้องกัน และกำจัดหนู เราใช้การวางสถานีเหยื่อกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์ช้า (Chronic Poisoned Rodenticides, Slow Acting Posioned Rodenticides, Multiple Dose Rodenticides หรือ Anticoagulant Rodenticides) เป็นสารที่หนูจะต้องกินติดต่อกันช่วงระยะ เวลาหนึ่ง หรือกินครั้งเดียว และสะสมพิษในร่างกายถึงปริมาณเพียงพอที่จะเกิดอาการเลือดไม่แข็งตัว (Anticoagulant) เลือดจะออกตามบาดแผล เลือดคั่งในอวัยวะต่าง ๆ และถึงตายในที่สุด ภายในระยะเวลา 3-15 วัน

เหยื่อกำจัดหนูเป็นเหยื่อพิษสำเร็จรูปที่มีอัตราความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ตั้งแต่ 0.0025% - 0.005% (วิธีกำจัดหนูดังกล่าว ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของนักวิชาการในบริษัทกำจัดหนูจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากบางครั้งหากหนูมีขนาดใหญ่มาก เมื่อหนูตายอาจมีกลิ่นรบกวน)

 

 

 สำรวจ และให้คำปรึกษาฟรี บริการกำจัดปลวก กำจัดปลวกระบบเหยื่อ กำจัดปลวก Exterra

บริการกำจัดแมลงรำคาญ กำจัดยุง กำจัดหนู ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อทุกชีวิตในที่อยู่อาศัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-941-4303-4

  

 

บริการกำจัดหนู
บริษัทกำจัดหนู
กำจัดหนู

หนูเป็นสัตว์ที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในที่อยู่อาศัย และอาคารทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว หนูมีความสามารถในการเจาะเข้าสู่อาคาร หรือสถานที่ และทำลายทรัพย์สิน นอกจากนี้หนูยังสามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรค และเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงได้ การจัดการหนูให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในสถานที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนู เพื่อที่จะได้รับการกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง จำเป็นต้องระบุ และตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหนูให้ถูกต้อง สามารถทำได้โดยการตรวจสอบการเข้าถึงแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของหนู เช่น ร่องระบายน้ำที่เสียหาย หรือที่หมักอาหารที่ไม่เหมาะสม

สำหรับบ้าน หรือที่พักอาศัย หากพบหนูระบาดอาจต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคที่มากับหนูบ้าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วย โรคติดต่อ จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น โรคฉี่หนู ที่มักจะแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน และพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เป็นต้น นอกจากปัญหาด้านสุขภาพแล้วสัตว์ฟันแทะอย่างหนูบ้าน หนูท่อ สามารถเป็นสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรได้ เพราะหนูเหล่านี้จะไปกัด แทะ สายไฟทำให้เกิดความเสียหายได้อีกด้วย เจ้าของบ้านอาจใช้วิธีกำจัดหนูด้วยตัวเองนู และอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาด เพราะขาดความรู้เรื่องธรรมชาติของหนูบ้าน หนูท่อ และการกำจัดหนูอย่างถูกวิธี

สำหรับสถานประกอบการอย่างโรงงานผลิตอาหาร ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารทุกประเภท เป็นธุรกิจที่เสี่ยงในการเกิดหนูระบาดอย่างมาก เพราะในพื้นที่ของโรงงาน และในร้านค้ามีอาหารสด อาหารแห้งตลอดเวลา รวมถึงมุมอับที่ทำความสะอาดได้ยาก การแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มาจากหนู และการติดเชื้อโรคภายในสถานประกอบการ สามารถก่อให้เกิดปัญหาโรคต่าง ๆ และเรื่องสุขอนามัยตามมา เช่น พื้นที่ถูกปิด และควบคุมเรื่องสุขลักษณะ กลิ่นไม่พึงประสงค์ พนักงาน/ลูกค้าเจ็บป่วย เป็นต้น

การกำจัดหนูด้วยตัวเอง อาจไม่สามารถกำจัดหนูอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวได้ และอาจจะเกิดการระบาดซ้ำได้อีกด้วย ดังนั้นการใช้บริการจากบริษัทกำจัดหนูที่เชี่ยวชาญจะช่วยให้ที่พักอาศัย และสถานประกอบการจัดการกับปัญหาหนูได้อย่างถูกวิธี ไม่ต้องกังวลว่าปัญหาหนูจะกลับมาระบาดซ้ำ ประหยัดเวลา ปลอดภัย และไม่เสี่ยงกับการใช้สารเคมี เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม


บริษัทกำจัดหนู Bug people ให้บริการกำจัดหนูด้วยระบบเหยื่อกำจัดหนูแบบควบคุม โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

Bug people บริษัทกำจัดหนูที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานการสำรวจอาคาร เพื่อวางแนวทางการป้องกัน และกำจัดหนู ใช้ระบบเหยื่อกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการกำจัดหนู ระบบนี้ใช้เหยื่อที่มีสารพิษสำหรับหนู แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง หนูจะกินเหยื่อ และตายภายในเวลาที่กำหนด ระบบเหยื่อกำจัดหนูแบบควบคุมนี้มีความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ

การใช้ระบบเหยื่อกำจัดหนูมีประโยชน์มากมาย เช่น ลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสัตว์เลี้ยง สะดวก และประหยัดเวลาในการกำจัดหนู และป้องกันการก่อกวนธุรกิจในระยะยาว 

 

 มาตรฐานการบริการระบบกำจัดหนู

• ดูแลตรวจสอบสถานที่รับบริการ จำนวน 8 รอบบริการต่อปี
• ระยะกำจัด เข้าดำเนินการตรวจติดตามระบบกำจัดหนู ทุก 20 วัน ใน 2 เดือนแรกของสัญญาบริการ
• ระยะป้องกัน เข้าบริการกำจัดหนูทุก ๆ 45 - 60 วัน ในเดือนที่เหลือของปีบริการ

 

ร่วมกำหนดนิยามใหม่ในการกำจัดหนู กำจัดปลวก กำจัดยุง และกำจัดสัตว์รบกวนต่าง ๆ ไปกับ Bug People บริษัทกำจัดหนูที่เป็นผู้นำตัวจริงด้านการกำจัดหนู กำจัดปลวก บริการกำจัดแมลง กำจัดยุง กำจัดปลวกระบบเหยื่อ ด้วยการกำจัดปลวก Exterra กำจัดหนูแบบครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ตลอดจน Bug People ยังมีการดำเนินงานภายใต้แนวคิดของ Integrated Pest Management (IPM) ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เพื่อผลการดำเนินการในการกำจัดหนู กำจัดปลวก และสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกับการคำนึงถึงประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับจากการกำจัดหนู กำจัดปลวก กำจัดยุง ในทุกขั้นตอน

 

Visitors: 107,598