General Pest Management | ระบบกำจัดแมลงรำคาญ

ประสิทธิภาพในการคุ้มครองบ้านจากมหันตภัยร้ายตัวเล็ก

อาจเป็นการยากที่จะปลูกบ้านที่ไม่มีทางเข้าสำหรับ มด แมลงสาบ และยุง แต่อาจเป็นการง่ายที่จะวางกลยุทธ์ในการพิชิตปัญหาทั้งในเรื่องการกำจัดแมลงร้ายและลดความถี่ของงานปาร์ตี้แมลงในบ้านเรา ...

เพียงแค่ทำความเข้าใจวงจรชีวิตของแมลงแต่ละชนิด และวิถีการออกหาแหล่งอาหารของมัน เราก็สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้

การกำจัดและป้องกันปัญหาแมลงรำคาญแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน

การกำจัดแมลงภายในอาคาร


การกำจัดแมลงภายนอกอาคาร

มาตรฐานการบริการ

  • ดูแลตรวจสอบสถานที่ที่รับบริการทุก ๆ 20 วัน ใน 2 เดือนแรกของปีบริการ จากนั้นรอบบริการจะเป็นเข้าบริการทุก ๆ 45 วันในเดือนที่เหลือของการบริการ

  • Termite Solution การป้องกันการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1. ระยะก่อนปลูกสร้าง และระหว่างการปลูกสร้าง: จะมีการดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในดินภายใต้อาคาร เพื่อสร้างให้...

  • วางกล่องเหยื่อกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์ช้า (Chronic Poisoned Rodenticides, Slow Acting Posioned Rodenticides, Multiple Dose Rodenticides หรือ Anticoagulant Rodenticides) เป็นสารที่หนูจะ...
Visitors: 17,447