General Pest Management | ระบบกำจัดแมลงรำคาญ

ประสิทธิภาพในการคุ้มครองบ้านจากมหันตภัยร้ายตัวเล็ก

 bug people คือบริษัทผู้ให้บริการกำจัดแมลงรำคาญ ที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

 

อาจเป็นการยากที่จะปลูกบ้านที่ไม่มีทางเข้าสำหรับ มด แมลงสาบ และยุง แต่อาจเป็นการง่ายที่จะวางกลยุทธ์ในการพิชิตปัญหา ทั้งในเรื่องการกำจัดยุง กำจัดแมลงสาบ กำจัดมด เพื่อลดความถี่ของงานปาร์ตี้แมลงในอาคารบ้านเรือนของเรา ...

เพียงแค่ทำความเข้าใจวงจรชีวิตของแมลงแต่ละชนิด และวิถีการออกหาแหล่งอาหารของมัน เราก็สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้

การกำจัดและป้องกันปัญหาแมลงรำคาญแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน

งานวางแผนกำจัดยุง และแมลงอื่น ๆ ภายในอาคาร

บริการกำจัดแมลง
บริการกำจัดแมลง
กำจัดยุง

 

งานวางแผนกำจัดยุง และแมลงอื่น ๆ ภายนอกอาคาร

บริการกำจัดแมลง
บริการกำจัดแมลง
กำจัดยุง

มาตรฐานการบริการกำจัดแมลง

  • ระยะกำจัด เข้าตรวจสอบสถานที่รับบริการทุก 30 วัน ใน 2 เดือนแรกของปีบริการ
  • ระยะป้องกัน เข้าบริการกำจัดแมลงทุก ๆ 45-60 วัน ในเดือนที่เหลือของปีบริการ

  • Termite Solution | มาตรฐานระดับสากลของการกำจัดปลวกระบบเหยื่อ การป้องกันการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1. ระยะก่อนปลูกสร้าง และระหว่างการปลูกสร้าง: จะมีการดำเนินกา...

  • วางสถานีเหยื่อกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์ช้า (Chronic Poisoned Rodenticides, Slow Acting Posioned Rodenticides, Multiple Dose Rodenticides หรือ Anticoagulant Rodenticides) เป็นสารที่หนูจะ...
Visitors: 31,541