มาตรฐานระดับสากลของระบบเหยื่อการกำจัดหนู... เพื่อไม่ให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้

Bug people บริษัทกำจัดหนูที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานการสำรวจอาคาร เพื่อวางแนวทางการป้องกัน และกำจัดหนู

Bug people บริษัทกำจัดหนูที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานการสำรวจอาคาร เพื่อวางแนวทางการป้องกัน และกำจัดหนู เราใช้การวางสถานีเหยื่อกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์ช้า (Chronic Poisoned Rodenticides, Slow Acting Posioned Rodenticides, Multiple Dose Rodenticides หรือ Anticoagulant Rodenticides) เป็นสารที่หนูจะต้องกินติดต่อกันช่วงระยะ เวลาหนึ่ง หรือกินครั้งเดียว และสะสมพิษในร่างกายถึงปริมาณเพียงพอที่จะเกิดอาการเลือดไม่แข็งตัว (Anticoagulant) เลือดจะออกตามบาดแผล เลือดคั่งในอวัยวะต่าง ๆ และถึงตายในที่สุด ภายในระยะเวลา 3-15 วัน

เหยื่อกำจัดหนูเป็นเหยื่อพิษสำเร็จรูปที่มีอัตราความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ตั้งแต่ 0.0025% - 0.005% (วิธีกำจัดหนูดังกล่าว ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของนักวิชาการในบริษัทกำจัดหนูจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากบางครั้งหากหนูมีขนาดใหญ่มาก เมื่อหนูตายอาจมีกลิ่นรบกวน)

 

 

 สำรวจ และให้คำปรึกษาฟรี บริการกำจัดปลวก กำจัดปลวกระบบเหยื่อ กำจัดปลวก Exterra

บริการกำจัดแมลงรำคาญ กำจัดยุง กำจัดหนู ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อทุกชีวิตในที่อยู่อาศัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โทร. 02-941-4303-4

  

 

กำจัดหนู
กำจัดหนู
กำจัดหนู

หนูเป็นสัตว์ที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในที่อยู่อาศัย และอาคารทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว หนูมีความสามารถในการเจาะเข้าสู่อาคาร หรือสถานที่ และทำลายทรัพย์สิน นอกจากนี้หนูยังสามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรค และเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงได้ การจัดการหนูให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในสถานที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนู เพื่อที่จะได้รับการกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง จำเป็นต้องระบุ และตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหนูให้ถูกต้อง สามารถทำได้โดยการตรวจสอบการเข้าถึงแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของหนู เช่น ร่องระบายน้ำที่เสียหาย หรือที่หมักอาหารที่ไม่เหมาะสม

Bug people บริษัทกำจัดหนูที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานการสำรวจอาคาร เพื่อวางแนวทางการป้องกัน และกำจัดหนู ใช้ระบบเหยื่อกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการกำจัดหนู ระบบนี้ใช้เหยื่อที่มีสารพิษสำหรับหนู แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง หนูจะกินเหยื่อ และตายภายในเวลาที่กำหนด ระบบเหยื่อกำจัดหนูแบบควบคุมนี้มีความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ

การใช้ระบบเหยื่อกำจัดหนูมีประโยชน์มากมาย เช่น ลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสัตว์เลี้ยง สะดวก และประหยัดเวลาในการกำจัดหนู และป้องกันการก่อกวนธุรกิจในระยะยาว 

 มาตรฐานการบริการระบบกำจัดหนู

• ดูแลตรวจสอบสถานที่รับบริการ จำนวน 8 รอบบริการต่อปี
• ระยะกำจัด เข้าดำเนินการตรวจติดตามระบบกำจัดหนู ทุก 20 วัน ใน 2 เดือนแรกของสัญญาบริการ
• ระยะป้องกัน เข้าบริการกำจัดหนูทุก ๆ 45 - 60 วัน ในเดือนที่เหลือของปีบริการ

 

Visitors: 39,163