เหยื่อกำจัดมด - Bug people, Solution for termite, general pest and rodent problems.

ประสิทธิภาพในการคุ้มครองบ้านจากปัญหาของมด

ระบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหามด Ant Management Solution

 

ประสิทธิภาพในการคุ้มครองบ้านจากปัญหาของมด

อาจเป็นการยากที่จะไม่ให้เห็นมดแม้แต่ตัวเดียวในบริเวณบ้านเรา แต่ก็ไม่ยาก
เกินไปในการพิชิตปัญหาน่ากวนใจเรื่องมด ที่จริงแล้วการจัดการควบคุม
เจ้ามดตัวเล็กๆ เหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจจำเป็นต้องเป็นการร่วมมือ
ระหว่างเจ้าของอาคารบ้านเรือน และบริษัทผู้ให้บริการดูแลและกำจัดแมลง
โดยดำเนินการภายใต้แนวคิดของ Integrated Pest Management
(IPM) ซึ่งหากกล่าวโดยรวมแล้วคือการปฏิบัติร่วมกัน...ดังต่อไปนี้

สำหรับผู้รับบริการ (Home Owner) ควรต้องดูแลภายในและภายนอกอาคารดังนี้

จัดเก็บอาหาร หรือขนมต่างๆ ในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีฝาปิดสนิท

มีการจัดเรื่องระบบจัดทิ้งขยะเปียกและขยะแห้งให้เรียบร้อยในถังขยะที่มีฝาปิด และหากมีการทิ้งเศษอาหารควรผูกในถุงพลาสติกก่อนนำทิ้งในถังขยะ

บริเวณจุดทิ้งขยะ ควรมีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ

ไม่ควรปลูกต้นไม้หรือมีการตกแต่งสวนที่ชิดตัวอาคารมากเกินไป เพราะมดบางชนิดที่มักอาศัยอยู่กับต้นไม้ สำหรับผู้ให้บริการ (Professional Pest Control Operator) ควรดูแลพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารดังนี้

ตรวจสอบโครงสร้างอาคารจากภายนอก เพื่อระบุถึงรอยแตกรอยแยกของรอบตัวอาคารที่เป็นทางเข้าของมด และทำการโรยเหยื่อกำจัดมดแบบผง หรือสเปรย์สารเคมีหากจำเป็น

ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ภายนอกต่างๆ และต้นไม้ เพื่อระบุการรายงานให้เจ้าของอาคารทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ รอบตัวอาคาร

ตรวจสอบพื้นที่ภายในอาคาร และจุดเสี่ยงต่างๆ อาทิเช่น ห้องทานอาหาร ห้องครัว จุดล้างภาชนะต่างๆ ในครัว ห้องน้ำ เพื่อวางเหยื่อกำจัดมดชนิดเจล และหากจำเป็นจึงทำการสเปรย์สารเคมีลงท่อภายในบริเวณครัว เป็นต้น

คลิกหัวข้อผลิตภัณฑ์ที่ Bug People ใช้เพื่อการกำจัดและควบคุมปัญหามดให้หมด เพื่อให้ที่อยู่อาศัยเราสะอาด น่าอยู่เสมอ

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System