กำจัดแมลง - Bug People

ประสิทธิภาพในการค้มครองบ้านจากมหันตภัยร้ายตัวเล็ก

มาตรฐานการบริการกำจัดมด General Pest Management System

 

ประสิทธิภาพในการค้มครองบ้านจากมหันตภัยร้ายตัวเล็ก

อาจเป็นการยากที่จะปลูกบ้านที่ไม่มีทางเข้าสำหรับ มด แมลงสาบ และยุง
แต่อาจเป็นการง่ายที่จะวางกลยุทธ์ในการพิชิตปัญหาทั้งในเรื่อง
การกำจัดแมลงร้ายและลดความถี่ของงานปาร์ตี้แมลงในบ้านเรา ...
เพียงแค่ทำความเข้าใจวงจรชีวิตของแมลงแต่ละชนิด และวิถีการออกหา
แหล่งอาหารของมัน เราก็สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้

การกำจัดและป้องกันปัญหาแมลงรำคาญแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน

การกำจัดแมลงภายในอาคาร

ปัญหามด

 •

ทำการวางเหยื่อชนิดของเหลวหรือชนิดเม็ด ตามบริเวณที่พบเส้นทางเดิน
ของมด(ชนิดของเหยื่อที่ใช้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของมด และความเหมาะสม)

ปัญหาแมลงสาบ

 •

ใส่เหยื่อแมลงสาบชนิดเจลตามบริเวณซอก มุมอับต่างๆ และเส้นทางการออกหากินของแมลงสาบ

 •

ฉีดพ่นน้ำยาเคมีบริเวณแนวท่อ เช่น ท่อห้องน้ำ เป็นต้น

ปัญหายุง

 •

ทำการโรยทรายกำจัดลูกน้ำบริเวณแหล่งน้ำ เช่น บ่อน้ำในอาคาร
เพื่อควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุง

 •

ทำการฉีดพ่นสารเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยใช้เครื่อง ULV (Ultra Low Volume Sprayer) ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้สามารถพ่นสารเคมีออกมาเป็น ละอองฝอยเล็ก ๆ มีความละเอียดและลอยปะปนในอากาศได้เป็นเวลานานจึงกำจัดแมลงบินต่าง ๆ ได้ดี

การกำจัดแมลงภายนอกอาคาร

ปัญหามด

 •

ทำการสเปรย์หรือฉีดพ่นน้ำยาเคมีบริเวณที่พักของมด บริเวณทางเดินของมด หรือแหล่งอาหารของมด

 •

โรยเหยื่อมดบริเวณที่พบเส้นทางเดินหรือรังมด

ปัญหาแมลงสาบ

 •

ฉีดพ่นน้ำยาเคมีรอบนอกอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบซ่อนที่พบตัว แหล่งอาหาร และบริเวณที่สำรวจพบร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากแมลงสาบ

ปัญหายุง

 •

ทำการโรยทรายกำจัดลูกน้ำบริเวณแหล่งน้ำ เช่น บ่อน้ำพุ อ่างน้ำตก
เพื่อควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุง

 •

ทำการฉีดพ่นยุงด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยตามแหล่งหลบพัก เช่น บริเวณต้นไม้ ท่อน้ำ เป็นต้น

มาตรฐานการบริการ

 •

ดูแลตรวจสอบสถานที่ที่รับบริการทุก ๆ 20 วัน ใน 2 เดือนแรกของปี
บริการ จากนั้นรอบบริการจะเป็นเข้าบริการทุก ๆ 45 วันในเดือนที่เหลือ
ของการบริการ

มาตรฐานการบริการกำจัดแมลงสาบ General Pest Management System

มาตรฐานการบริการกำจัดยุง General Pest Management System


© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System