กำจัดปลวก แมลง และหนู โดย Bug People

our mission

Bug People ทีมบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาป ยุงและหนู

 

our mission

bug people วางนโยบายในการดำเนินงาน ด้วยแนวคิดของ Integrated Pest Management โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

our mission

ดำเนินงานต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดที่ลูกค้า
จะได้รับในทุกขั้นตอน

our mission

เข้าให้บริการด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการกำจัดปลวก แมลงรำคาญ
และหนูที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

our mission

มุ่งเน้นให้องค์กรเป็น “องค์กรแห่งความสุขจากการเรียนรู้” เพื่อให้พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาทำงานด้วยรอยยิ้ม และมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้

บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาป ยุงและหนู ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาป ยุงและหนู ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System