ป้องกันปลวก - Bug People

Termites will be turned away from your property every time

3 ขั้นตอนการสร้างเกราะป้องกันปลวกทางกายภาพ
  1. เทอร์ไมท์-พรูฟ ซีเมนติเชียสพาร์จ
  2. เทอร์ไมท์-พรูฟ เรซิ่น
  3. เทอร์ไมท์-พรูฟ แฟลกซี่-เจล

20-Year Guaranteed… once apply world’s most effective
pesticide free termite protection system “NOVITHOR”

 

You wouldn’t realize how severe damage the tiny insects called
“subterranean termites” can make to your beloved property, they can
destroy the main structure of any property types in very short time.
All materials containing “Cellulose” are their preferred food such as
wood and paper. Termites can destroy electric wire and even corrode
cement in order to find their preferred food source. Some people
thought they just leave from their old house to the new one and
they will not find termite problem again, but it is not just that.
No matter where you will live, termites are there. So, the best way is
to find the right protection approach for your living place.

Termites can penetrate into your house in many ways such as through
the cracks in cement or the brick wall or the gap around water pipe or
gap around the pole and etc. Therefore, we really need the true solution for termite protection that can be used during construction phase and last long.

The NOVITHOR Pesticide Free Termite Protection System is a tested and approved termite protection system that creates an impenetrable barrier to prevent the ingress of subterranean termites.

The NOVITHOR System consists of three pesticide free elements which,
in combination, ensure any construction type can be securely protected.

 

The NOVITHOR Pesticide Free Termite Protection System can be used
during the construction phase, as well as post construction. All three
elements work by creating an impregnable barrier that termites cannot
chew through or damage, and that is resistant to their secretions.
In fact, NOVITHOR Termite Proof Resin and NOVITHOR Termite Proof
Cementitious Parge are granite-like when set.

The NOVITHOR System provides eco-friendly, cost effective and
pesticide free protection from termites.

For more information, please visit www.novithorthai.com

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System