ช่วงทัศนศึกษากับ Bug People ในรายการห้องแนะแนว TNN 2 (True Vision Ch. 8)

Bug People ได้รับเชิญจากรายการห้องแนะแนวของม.รังสิต ร่วมกับ True Vision เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในตอน "ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลง" รายการจะ on air วันที่ 21, 22, 23, และ 24 ก.ค. 2555 นี้ เวลา 14.30-15.00 น. ทางสถานี TNN 2 True Vision ช่อง 8

อย่าลืมติดตามรับชม และให้กำลังใจทีมงานกันนะคะ ครั้งนี้ทาง Bug People แนะนำเทคโนโลยีการสร้างเกราะป้องกันปลวก ที่ปราศจากสารเคมีกำจัดแมลงด้วย คือ Novithor Termite Protection System และแถมด้วยการกำจัดปลวกแบบตายยกรังด้วยระบบกำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ Exterra Termite Bait System

Visit us for more information at www.bug-people.com and www.novithorthai.com

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System