กำจัดหนู - Bug people, Solution for termite, general pest and rodent problems.

กำจัดหนู

กำจัดหนู

 

กำจัดหนู

วิธีการกำจัดหนู

หนู เป็นสัตว์ฟันแทะประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม มีลักษณะเด่นชัดคือมีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่าง 2 คู่ ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและคมมีลักษณะโค้งยื่น เพื่อใช้สำหรับกัดหรือแทะสิ่งต่างๆ เพื่อให้ฟันหน้าซึ่งสามารถเจริญยาวได้ตลอดชีวิตของมัน มีขนาดสั้นพอเหมาะและคมอยู่เสมอ จึงเป็นเหตุให้หนูมีลักษณะนิสัยชอบการกัดทำลายวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นประจำในอาคารบ้านเรือนของเรา อาทิเช่น ตู้ โต๊ะ เพดานบ้าน สายไฟ สายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ สายโทรศัพท์ สายแอร์ ท่อน้ำ ผ้าม่าน สบู่ เครื่องประดับต่างๆ หรือกัดแทะกล่องสินค้าต่างๆ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งทำให้เกิดอันตรายจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรือทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก และบางธุรกิจอาจกระทบกระบวนการส่งสินค้าต่าง ๆ

หนูที่มีคุณสมบัติทางด้านชีววิทยาในการแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมสภาพต่างๆ ภายในบ้านได้เป็นอย่างดี เราจึงควรต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจสาเหตุของการเกิดปัญหา และวิธีการจัดการที่ถูกต้อง


ชีววิทยาและพฤติกรรมของหนู เพื่อ กำจัดหนู

การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการผสมพันธุ์ และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมาก ในประเทศไทยเราพบหนูหลากหลายสายพันธุ์ เช่น หนูนอร์เวย์ หนูท้องขาว หนูหริ่ง เรามีกพบหนูพวกนี้ตามแหล่งชุมชน ตามท่อ หรือตามฝ้าเพดาน ตามลิ้นชักในอาคารบ้านเรือน

จากการศึกษาวิจัยพบว่า หนูเหล่านี้สามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมาก ดังนี้


หนูนอร์เวย์ และหนูท้องขาวสามารถมีลูกได้ครั้งแรกอายุประมาณ 3 – 5 เดือน เมื่อผสมแล้วจะตั้งท้องเพียง 21 – 22 วัน สำหรับหนูมีลูกติดๆ กันไม่หยุดในท้องหลังๆ อาจตั้งท้องนาน 23 – 29 วัน

หนูหริ่ง หลังผสมพันธุ์อาจตั้งท้องประมาณ 19 วัน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังคลอด สามารถผสมพันธุ์ได้อีกทันที
ความยืนยาวของชีวิตหนูแต่ละชนิดไม่เท่ากน แต่ไม่แตกต่างกันมากนัก เช่น หนูท้องขาวอาจจะมีชีวิตอยู่ได้นานประมาณ 2 ปี

 

 

พฤติกรรมของหนู

หนูมีความสามารถในการเรียนรู้ คุ้นเคยและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมได้ดี การเป็นอยู่ในรังจะมีหัวหน้า ทำหน้าที่ออกสำรวจหาอาหาร หนูตัวเมียถ้ามีลูกโตพอสมควรมันจะพาลูก ๆ ออกไปหากินพร้อมๆ กัน และสอนให้ลูกๆ รู้จักหาอาหารโดยปลอดภัย ลูกหนูเมื่ออายุประมาณ 3 เดือน แล้วมักแยกตัวมาอยู่อิสระในช่วงนี้หนูจะมีความรวดเร็วว่องไวในการเคลื่อนไหวและหากินมาก

วิธีการกำจัดหนู
หนูเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถหลบเลี่ยงหรือหลบหลีกการปฏิบัติของมนุษย์ที่ใช้ควบคุมและลดปริมาณหนู การควบคุมและ กำจัดหนู จึงต้องใช้วิธีการหลายๆ วิธีไปพร้อมกัน


 1.

กำจัดหนูู และป้องกันไม่ให้มีประชากรหนูเข้ามา โดย วิธีสุขวิทยาและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม คือการ จัดเก็บบ้านเรือนให้สะอาด และการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการหลบพักของหนู อาทิเช่น

การรักษาความสะอาดบ้านเรือน แหล่งชุมชน

การเก็บขยะมูลฝอยที่มิดชิดและการกำจัดขยะที่ถูกต้อง

จัดเก็บอาหาร สินค้า สิ่งของอย่างเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักสุขอนามัยที่ดี

ปิดช่องทางเข้าทุกทางที่หนูสามารถเข้าสู่ตัวอาคารได้ โดยใช้กรวยสังกะสีหรือแผ่นอลูมิเนียมเรียบครอบเสาโรงเรือนหรือยุ้งฉาง หรือใช้แผ่นสแตนเลสหนือลวดตาข่ายปิดทางเข้าของหนู

 2.

กำจัดหนูโดย วิธีชีวภาพ
คือ การใช้ศัตรูธรรมชาติของหนูที่มีศักยภาพสูงเพื่อควบคุมประชากรหนู ได้แก่ การใช้สัตว์ผู้ล่าหนู
ูเป็นอาหาร เช่น นกแสก งู พังพอน แมว เป็นต้น

 3.

กำจัดหนูู ด้วยบริษัทผู้เชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน ในกรณีที่ท่านพบการแพร่ระบาดของประชากรหนูจำนวนมาก

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ถุกต้องคือ การลดจำนวนหนูโดยวิธีกลสำหรับพื้นที่ภายในอาคารบ้านเรือน ด้วยการใช้กับดัก กรงดัก หรือถาดกาวดัก ซึ่งจะต้องทำการสำรวจเส้นทางการออกหากินของหนู โดยสังเกตจาก รอยเท้า และบริเวณที่มีมูลหนู หรือฉี่หนู รวมถึงการสำรวจหารูหนูรอบบริเวณอาคารบ้านเรือนนั้น ๆ ด้วย

 

การกำจัดหนูลดจำนวนหนูภายนอกอาคาร แต่อยูในบริเวณบ้าน คือการวางสถานีเหยื่อพิษ (Bait Station) เพื่อให้หนูมากัดกินเหยื่อ แล้วกลับไปตายที่รัง ในกรณีนี้ควรเลือกใช้เหยื่อประเภทออกฤทธิ์ช้า เพื่อไม่หนูตายคาเส้นทางก่อนกลับถึงรัง เพราะจะทำให้หนูตัวอื่นไม่ใช้เส้นทางเดียวกันมาที่สถานีเหยื่อพิษ

การป้องกันหนูจากบริเวณนอกพื้นที่ไม่ให้เข้ามาในบริเวณสถานที่นั้น ๆ คือการวางสถานีเหยื่อพิษ (Bait Station) ชิดรั้ว เพื่อสร้างแนวป้องกัน ระยะห่างระหว่างแต่ละสถานีเหยื่อพิษขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทีม Certified Rodent Control Technician คุณภาพและคุณสมบัติ รวมถึงความทนต่อความชื้นของเหยื่อที่นำมาใช้ในการดำเนินงานถือเป็นอีกปัจจัยหลักในประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน จึงควรให้ทีมงานชี้แจงเรื่องระบบสินค้าด้วย

การป้องกันและกำจัดหนู เป็นงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านเท่านั้น จึงควรเลือกใช้ทีมงานผู้มีประสบการณ์ และควรพิจารณาจากระบบสินค้าที่ทีมงานกำจัดหนูนำมาใช้ในการให้บริการอีกด้วย

 

 

 

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Bug People is a business unit under management of Mabel Group Co., Ltd. offering a variety of Pest Control services, ranging from
Termite Solution, General Pest Management Solution, and Rodent Management Solution.

We are authorized operator (Thailand) to Ensystex Inc. for Exterra Bait and Interception Zone System regarding termite solution. We are also business partner to
Bell Laboratories Inc. for Rodent Management service. At Bug People, we focus on Integrated Pest Management (IPM) as our key service approach and we are proud
to implement environmental safety system to help safe the world. We care for your living quality.

You can trust our Certified Pest Management Technicians regarding pests & rodent management consultation.

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | Termite Control | Pest Management | Pest Control