เหยื่อกำจัดมด - Bug people, Solution for termite, general pest and rodent problems.

ประสิทธิภาพในการคุ้มครองบ้านจากปัญหาของแมลง

กำจัดแมลง

 

กำจัดแมลง

กำจัดแมลง โดย บริษัท กำจัดแมลง และ กำจัดปลวก Bug-People

Bug People มุ่งเน้นดำเนินงาน กำจัดแมลง ภายใต้แนวคิดของ Integrated Pest Management (IPM) ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แห่งสหรัฐอเมริกา ( U.S. Environmental Protection Agency) เพื่อให้ผล การดำเนินการได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการ กำจัดแมลง และ ป้องกันปัญหาการบุกรุกของแมลงและสัตว์ฟันแทะ

Integrated Pest Management (IPM) คือ วิธีการจัดการเกี่ยวกับปัญหา กำจัดแมลง ต่าง ๆ ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหานั้นๆ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่นำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงาน คือ...

ความเชี่ยวชาญและความแม่นยำของนักวิชาการผู้เข้าปฏิบัติงาน

IPM programs คือระบบผสมผสานเพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหา กำจัดแมลง ซึ่งอาศัยหลักในการศึกษาวงจรชีวิตของแมลง และสัตว์นั้นๆ ผนวกกับการ ศึกษาพฤติกรรมการออกหาแหล่งอาหารต่างๆ ของมัน นักวิชาการจะนำ ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธีการ กำจัดแมลง และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด

 

ประเภทของแมลงตัวปัญหา ?

ในงาน กำจัดแมลง นั้น แบ่งแมลงออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ   ได้แก่


แมลงโครงสร้าง ( Strctural Pests) เช่น ปลวก มอด(เนื้อไม้)   และมดบางชนิด

แมลง(ที่เป็นปัญหา) ทั่วไป  (General Pests) เช่น มด แมลงสาบ ยุง หนู แมลงวัน แมลงหวรี่ เห็บ หมัด ตะขาบ กิ้งกือ

แมลงโรงเก็บ ( Stored Products Pests) เช่น มอด และด้วงชนิดต่างๆ ผีเสื้อบางชนิด และไร

 

มีปัญหาแมลงจัดการ กำจัดแมลง อย่างไรดี ?

จากแมลงทั้ง 3 กลุ่ม ในหัวข้อ ประเภทของแมลงตัวปัญหา น่าจะมี แมลงทั่วไป อย่างเดียวที่บรรดาผู้ประสพปัญหาสามารถทำการกำจัด หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง   ส่วนแมลงโครงสร้าง และ แมลงโรงเก็บ ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบริษัท กำจัดแมลง ที่จะช่วยเข้ามาดูแลจัดการให้    เพราะเป็นปัญหาที่ ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนเพื่อกำจัดตามลักษณะของปัญหา และระดับของการระบาด ซึ่งไม่ง่ายอย่างที่เห็นในโฆษณาตามสื่อต่างๆ อย่างแน่นอน

ผู้ประสบปัญหาแมลงทั่วไปหากต้องการ กำจัดแมลง เบื้องต้น ขอแนะนำให้ท่านเลือกซื้อสารเคมีในรูปแบบสเปรย์อัดอากาศสำเร็จรูป (สเปรย์กระป๋อง) โดยให้อ่านดูสลากข้างกระป๋องว่ายี่ห้อใดใช้สำหรับกำจัดแมลงประเภทใด   เพื่อนำมาใช้ให้ตรงกับแมลงตัวปัญหาที่ท่านมี   และก่อนใช้จะต้องอ่านข้อบ่งระบุการใช้ หรือข้อควรระวังต่างๆ ให้ดีด้วย

ในส่วน ปัญหาเรื่องหนู จะมีเหยื่อและอุปกรณ์ในการกำจัดหนูวางขาย โดยมีทั้งแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน หรือแบบที่ต้องนำมาเตรียมก่อนใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้จะต้องอ่านวิการใช้ และข้อควรระวัง ก่อนใช้เสมอ

++ สารเคมี กำจัดแมลง ได้ แต่หากใช้โดยไม่ระมัดระวัง++
++ สารเคมี กำจัดแมลง จะเป็นดาบสองคมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้เช่นกัน ครับ ++

เลือกบริษัท กำจัดแมลง อย่างไรดี ?
ให้ตรวจสอบข้อมูลของบริษัท กำจัดแมลง ที่ท่านเลือกที่จะใช้บริการเป็นข้อๆ ดังนี้


 1.

บริษัทมีใบอนุญาติการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (หรือใบอนุญาติใช้รับจ้าง) ซึ่งออกให้โดยสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสารณะสุข หรือไม่ ?

 2.

บริษัทตั้งมากี่ปี แล้ว หากน้อยกว่า 2 ปี ให้สอบถามหรือทราบประวัติการทำงานของผู้บริหาร

 3.

สอบถามถึงขั้นตอนวิธีการในการทำงาน (กำจัดแมลง) และสารเคมีที่ใช้ในการให้บริการ...ความปลอดภัยของท่านจากสารเคมีนั้นๆ ?


หากท่านเป็น องค์กรขนาดใหญ่ เช่น โรงงานหรือโรงแรมควรสอบถามข้อมูลการ กำจัดแมลง เพิ่มอีกดังนี้

วิธี กำจัดมด      

 1.

ใช้ฟองน้ำเปียก ๆ เช็ดตามทางมด มดจะหาทางเดินไม่เจอ

 2.

โรยพริกป่น สะระแหน่แห้ง กากกาแฟ ตามบริเวณที่มดเดินหรือบีบมะนาวตามรูเข้าของมด หรือทิ้งเปลือกมะนาวไว้ตรงนั้น ปลูกสะระแหน่ไว้รอบบ้าน มดจะไม่กล้าเข้าใกล้

 3.

ใช้ผงฟูโรยตามทางของมด หรือใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำเช็ดตามทางเดินมด แมลงสาบ


วิธี กำจัดแมลงสาบ       

 1.

ใช้ข้าวโอ๊ตหรือแป้งข้าวโพดผสมปูนปาสเตอร์อย่างละเท่า ๆ กัน โรยบริเวณที่แมลงสาบมารบกวน เมื่อแมลงสาบกินเข้าไปปูนพลาสเตอร์จะแข็งตัว ทำให้แมลงสาบตาย

 2.

ใช้ผงฟูผสมกับน้ำตาลทรายอย่างละเท่าๆ กัน โรยบริเวณที่แมลงสาบมารบกวน

วิธี กำจัดยุง      

 1.

ใช้แป้งข้าวโพด 2 ช้อนโต๊ะ บอแร๊กซ์ 4 ช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ากันใช้ โรยบริเวณที่ยุงมารบกวน

 2.

เอาตะไคร้หอมหั่นแล้วตำ คั้นเอาแต่น้ำแล้วนำไปเคี่ยวจนเป็นน้ำมันใช้ทาผิวหนังกันยุง

 3.

ใช้กาบมะพร้าวหรือเปลือกส้มตากแห้งจุดไฟ เพื่อให้เกิดควันไล่ยุง

 4.

ปลูกต้นแก้วหรือต้นราตรีไว้บริเวณประตูและหน้าต่าง จะช่วยไล่ยุงได้

 5.

ซื้อปี๊บขนมปังแบบมีฝาปิดใหญ่ (ปี๊บน้ำมันพืชรูเล็กไป) ราคา 20 บาท จากร้านขายขนม ล้างสะอาด ยุงชอบกลิ่นถุงเท้าใช้แล้ว ยังไม่ซักมากมาก เอาใส่ในปี๊บ 2 - 3 คู่ นำปี๊บถุงเท้าไว้ที่ร่ม ครื้มนอกบ้าน .... อาจมีอีกใบไว้ในบ้าน ถ้าในบ้านมียุงมาก ทิ้งไว้ข้ามคืน ใกล้รุ่งยุงจะหาที่หลบ และเข้าอยู่ในปี๊บจำนวนมาก ตอนสาย สาย ประมาณ 10 โมง ปืดฝาเอาปี๊บตากแดดยุงจะตายหมด

 6.

เอารถยนต์จอดเปิดแง้มกระจกด้านที่เช้ามาจะมืดแสงน่ะเ อาลงซักครึ่งนึง
พอสว่างตื่นแล้วตอนไหนก้อด้าย มาปิดกระจก เลื่อนรถไปจอดกลางแดดสัก ๓-๔ ชม. อิ อิ...
มาเปิดประตูรถทั้งสี่ด้านระบายอากาศ ยุงแทบไม่เหลือ คืนนั้นๆ ที่บ้านแทบไม่มียุงเลย


กำจัดแมลง
ด้วยตัวเอง ทำได้ง่ายๆแค่นี้ ลองไปทำกันดูนะคะ

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Bug People is a business unit under management of Mabel Group Co., Ltd. offering a variety of Pest Control services, ranging from
Termite Solution, General Pest Management Solution, and Rodent Management Solution.

We are authorized operator (Thailand) to Ensystex Inc. for Exterra Bait and Interception Zone System regarding termite solution. We are also business partner to
Bell Laboratories Inc. for Rodent Management service. At Bug People, we focus on Integrated Pest Management (IPM) as our key service approach and we are proud
to implement environmental safety system to help safe the world. We care for your living quality.

You can trust our Certified Pest Management Technicians regarding pests & rodent management consultation.

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | Termite Control | Pest Management | Pest Control